Tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły

Żeby uzyskać odpowiednie uprawnienia tłumacz przysięgły musi spełnić szereg warunków, z których najważniejszym jest zdanie egzaminu uprawniającego do wykonywania tego zawodu. Reguluje to ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego obowiązująca od 2005 roku. W zależności od tego, na czyją rzecz tłumacz wykonuje tak zwane tłumaczenie poświadczone jego wynagrodzenie może podlegać uregulowaniom na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Tłumacz przysięgły

W przypadku tłumaczeń dla osób prywatnych tłumacz sam ustala swoje stawki, natomiast za czynności w postaci tłumaczenia dla organów państwowych jak sądy, prokuratura czy policja  wynagrodzenie jest wypłacane według obowiązujących stawek regulowanych rozporządzeniem.

Listę wszystkich obecnych tłumaczy przysięgłych znajdziemy na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. W przypadku konieczności przetłumaczenia dokumentu urzędowego lub uwierzytelnienia takiego dokumentu należy się udać do tłumacza przysięgłego, który poświadczy swoje lub czyjeś tłumaczenie specjalną pieczęcią uprawniającą go do wykonania takich czynności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.